Login

Register

User Registration
or Cancel

The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

             MS-ON60-2       MP-ON60-2

TW60 L60 MP-APP60 FB10860-3

Update
รายการ "Money Plus" ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา15.00-16.00น. (ทาง FM101) โดยคุณยุทธนา กระบวนแสง:
รายการ "Money Shot" ทุกวันจันทร์-ศกร์ เวลา15.00-16.00น. (ทาง FM97) โดยคุณยุทธนา กระบวนแสง:
Wednesday, 06 December 2017 16:17

บางจากฯ จัดเวทีเสวนา เตือนภัย วิกฤติ 2 องศา กระทบเศรษฐกิจ สังคม Featured

Written by  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Rate this item
(0 votes)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จัดเสวนา ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นปีที่ 7 โดยในปีนี้ ยังคงตอกย้ำในประเด็น “วิกฤติ 2 องศา วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติสังคม” ซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

BJ291160-2 7 BJ291160-2 2

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท บางจากฯ มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งพัฒนาสู่ความยั่งยืนในทุกๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงต่อเนื่องมาถึงการดำรงชีวิตในสังคมของมนุษย์ เช่น การเพาะปลูก ความมั่นคงทางอาหาร พฤติกรรมการบริโภค การเกิดโรคระบาดทั้งในมนุษย์และสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

จากปัญหาดังกล่าว เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและหวังผลสัมฤทธิ์ให้เกิดขึ้น เพื่อเยียวยาปัญหาด้วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศา

“ถ้าเรายังมุ่งเฉพาะพัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมให้เติบโตเพียงอย่างเดียว โดยละเลยการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ก็จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ เศรษฐกิจและสังคมในที่สุด และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เราต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบๆ ตัวเรา ทั้งภัยพิบัติและโรคภัยต่างๆ ที่ทำให้สูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และเงินทองเป็นจำนวนมหาศาลในแต่ละปี” นายชัยวัฒน์ กล่าว

BJ291160-2 4 BJ291160-2 3

ในการนี้ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมกับ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จัดเวทีเสวนา “วิกฤติ 2 องศา วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติสังคม” ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมใบไม้ ชั้น 8 อาคาร M Tower สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ ถนนสุขุมวิท

อนึ่ง การจัดเสวนาครั้งนี้ มีการแบ่งปันประสบการณ์ มุมมองและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ดังนี้ นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นายยุทธนา นรภูมิ-พิภัชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) นายโจน จันใด ผู้ก่อตั้ง ศูนย์พันพรรณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและศูนย์เก็บเมล็ดพันธุ์พื้นฐาน และนางสาวเขมนิจ จามิกรณ์ นักแสดง พิธีกร และเกษตรกรรุ่นใหม่

BJ291160-2 6 BJ291160-2 1

ที่มา : ขอขอบคุณ ภาพ และ เนื้อข่าว จาก บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Read 14 times
จำนวนผู้เข้าชม:1299568
เก็บสถิติตั้งแต่วันที่:06/01/2014

สงวนลิขสิทธ์ตาม พรบ.2549 Yutcareyou.com